předchozí další

Villa Charles

rezidenční projekt
postaveno, 2012
lokalita: Česká republika, Praha
DBD Group

Pozemek se nachází v Praze 6 Bubenči v jižní části ulice Charlese De Gaulla. Volné plochy – odstupy od okolních domů jsou koncipovány tak, aby tyto volné prostory byly přibližně rovnoměrně rozmístěny a bylo tak zachováno dostatečné soukromí jak pro obyvatele stávajících domů, tak pro budoucí obyvatele nově navrhovaného domu.

Dům byl pro zjemnění měřítka rozdělen do dvou základních hmot sevřených do půdorysného tvaru „L“. První hmota má evokovat lehkost, vzdušnost, transparentnost. Dynamiku fasády umocňují posuvné dřevěné slunolamy, které dům neustále proměňují. Druhá hmota je naopak solidní, pevná, s menšími okny. Je obložena kamenem. Navržený objekt je v základní hmotě čtyřpodlažní, doplněn pátým ustupujícím podlažím a jedním suterénem.

Zcela zásadní je ohled na soukromí obyvatel. Ubytovací jednotky jsou řešeny jako samostatné, plnohodnotné byty s vlastním vstupem z centrálního schodiště.

S ohledem na charakter využití a jeho obyvatele je v komunikačních prostorech kalkulováno s vyššími prostorovými nároky a uživatelsky příznivějšími parametry – např. pozvolnější schodiště, dostatečné denní osvětlení atd. V přízemí jsou umístěny jednotky s možností výstupu na terasu a ordinace lékařů s jejich zázemím, čekárnou a zázemím pro návštěvníky. V posledním ustupujícím podlaží je byt doplněn o terasy. V suterénu je situováno 26 parkovacích stání. Dále zde je umístěno provozní a technické zázemí domu. Suterén je napojen rampou podél severní strany objektu na komunikaci v ulici Charlese de Gaulla.